Veterinárna ambulancia

Polianky 8, 841 01
Bratislava 42 - Dúbravka
tel.: 02/ 6446 1211
web: www.brauner.sk

Brauner Tibor MVDr.
mobil: 0905 612 373
email: brauner@chello.sk


MVDr. Tibor Brauner

MVDr. Tibor BraunerAbsolvoval Vysokú školu veterinárnu v Brne v roku 1985 , odbor všeobecné veterinárne lekárstvo. Od tohto roku pôsobí v praxi malých zvierat a od roku 1992 vo svojej ambulancii ako súkromný veterinárny lekár.
Okrem všeobecnej praxe sa od roku 1987 venuje veterinárnej stomatológii. Je členom Komory veterinárnych lekárov SR, ktorej bol 3 roky prezidentom a 3 roky viceprezidentom. Dlhé roky vykonával fukciu prezidenta regionálnej komory Bratislava. Ďalej je členom Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat, kde tiež vykonával viac funkčných období funkciu prezidenta a viceprezidenta. Zastupoval Slovensko vo Svetovej asociácii veterinárnych lekárov malých zvierat a v Europskej federácii veterinárnych asociácií.
Od roku 1999 sa okrem veľa iných zúčastnil všetkých kongresov Svetovej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat a od roku 2006  do roku 2011 bol členom komisie poradcov pri Juhoeurópskej veterinárnej konferencii v Barcelone. Je členom Európskej veterinárnej stomatologickej spoločnosti. Od roku 2009 je členom skúšobnej komisie na záverečných štátnych skúškach na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, kde tiež vzhľadom k funciii prezidenta KVL SR bol členom vedeckej rady rektora UVLF.

Hobby: baseball, golf, cyklistika,  hudba, vendénsky baset Franco 

Mária Janáčková

Janáčková MáriaAbsolvovala Stredná poľohospodársku odbornú školu odbor veterinárstvo v roku 1987. Od tohto roku pracuje v praxi malých zvierat. Pravidelne sa zúčastňuje odborného vzdelávania stredného veterinárneho personálu.

Hobby: kynológia, literatúra, cyklistika


Spolupracujeme:
  • Klinika AHAvet- ortopedické operácie , RTG vyšetrenia a cytologické vyšetrenia
  • Klinika Vet point
  • Klinika Jaggy spoločnosť špecializovaných veterinárnych lekárov Brno
  • Dr. Panáková , diplomovaný špecialista v oblasti veterinárnej dermatológie
  • Laboratória Alphamedical, Laboklin