Veterinárna ambulancia

Polianky 8, 841 01
Bratislava 42 - Dúbravka
tel.: 02/ 6446 1211
web: www.brauner.sk

Brauner Tibor MVDr.
mobil: 0905 612 373
email: brauner@chello.sk

Mária Horská MVDr.
tel.: 02/ 6446 1211

MVDr. Tibor Brauner

MVDr. Tibor BraunerAbsolvoval Vysokú školu veterinárnu v Brne v roku 1985 , odbor všeobecné veterinárne lekárstvo. Od tohto roku pôsobí v praxi malých zvierat a od roku 1992 vo svojej ambulancii ako súkromný veterinárny lekár.
Okrem všeobecnej praxe sa od roku 1987 venuje veterinárnej stomatológii. Je členom Komory veterinárnych lekárov SR, kde spolupracuje s jej prezídiom ako predseda vzdelávacej komisie a je prezidentom regionálnej komory Bratislava. Ďalej je členom Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat, kde ako bývalý prezident pôsobí vo funkcii viceprezidenta a od roku 1999 zastupuje Slovensko vo Svetovej asociácii veterinárnych lekárov malých zvierat.
Od roku 1999 sa okrem veľa iných zúčastnil všetkých kongresov Svetovej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat a od roku 2006 je členom komisie poradcov pri Juhoeurópskej veterinárnej konferencii v Barcelone. Je členom Európskej veterinárnej stomatologickej spoločnosti. Od roku 2009 je členom skúšobnej komisie na záverečných štátnych skúškach na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Hobby: golf, vysokohorská turistika, hudba, labrador Bruno,

MVDr. Mária Horská

MVDr. Mária Horská Štúdium veterinárnej medicíny ukončila na Veterinárnej a farmaceutickej Univerzite v Brne v roku 2009 na fakulte veterinárneho lekárstva.
Od septembra roku 2009 pracovala na veterinárnej klinike Dr. Švihrana kde sa venovala hlavne internej medicíne, laboratórnej diagnostike, hematológii, endokrinológii a cytológii. V roku 2008 v spolupráci so SAV sa ako spoluautor podielala na karentovom článku vydanom v zahraničí s témou prvého záchytu Babézie gibsoni na Slovensku.
V roku 2017 stážovanie na klinike Centro Medicina de Aves, Rio de Janeiro, Brasil.
V ambulancii Dr. Braunera začala pracovat v marci 2018 po materskej dovolenke.
Vo volnom čase sa venuje všetkému, čo ju robí šťastnou :) 

  


Mária Janáčková

Janáčková MáriaAbsolvovala Stredná poľohospodársku odbornú školu odbor veterinárstvo v roku 1987. Od tohto roku pracuje v praxi malých zvierat. Pravidelne sa zúčastňuje odborného vzdelávania stredného veterinárneho personálu.

Hobby: kynológia, literatúra, cyklistika


Spolupracujeme:

  • Klinika Euvet - kardiologické vyšetrenia
  • Ambulancia dr. Pekárovej – sonografické vyšetrenia
  • Klinika AHAvet- ortopedické operácie , RTG vyšetrenia ( Polianky ) a cytologické vyšetrenia
  • Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava- laboratórne vyšetrenia
  • Klinika Jaggy spoločnosť špecializovaných veterinárnych lekárov Brno
  • Dr. Panáková , diplomovaný špecialista v oblasti veterinárnej dermatológie
  • Laboratórium Synlab